Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017

Příklady dobré praxe

8.-9.11.2017 Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity


Kontakt na organizátory

Vědecký výbor konference

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.,
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.,
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.,
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.,
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.,
PhDr. Jana Zapletalová,
PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Organizační výbor

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.,
Mgr. Jan Krása, Ph.D.,
Mgr. Tereza Vychopňová,
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková.
Dr. Marie Paĺová,


Všechna práva vyhrazena © 2017 Asociace školní psychologie SR a ČR