Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2019
"Co opravdu zajímá školní psychology?"

29.- 30.8.2019 Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity


O konferenci

Pedagogická a školní psychologie jsou disciplínami, kterým je (nejen) v České republice v posledních desetiletích věnována cílená pozornost zejména v souvislosti s měnícími se požadavky na školy a jejich výkony. Potřeba pedagogické a školní psychologie a školních psychologů je stále častěji zmiňována ve školsko-politických dokumentech a rozvoj disciplíny je podporován řadou projektů. Vědcům z oblasti pedagogické psychologie a praktikujícím školním psychologům jsou pokládány nové otázky v souvislosti s vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání ve školách, které jsou vystaveny požadavkům zvládat zvyšující se diverzitu žáků a zároveň nesnižovat nároky na vzdělávání žáků, sledovat a hodnotit vlastní práci v zájmu rozvoje kvality výuky.

Konference nabídne prostor pro setkání psychologů působících ve školských zařízeních, akademických pracovníků, pedagogických pracovníků a jiných odborníků, kteří se zajímají o školní psychologii. Název konference naznačuje záměr organizátorů poskytnout příležitost všem školním psychologům spolupodílet se na obsahu a podobě konference. Věříme, že jak zkušení, tak i začínající školní psychologové a lidé z akademické půdy tuší, o co mají skutečně školní psychologové zájem, a my se těšíme, že se přijdou podělit o své poznatky a zkušenosti.
Konference se koná pod záštitou děkana Filozofické fakulty MUNI prof. PhDr. Milana Pola, CSc.
Cílem letošního odborného setkání navíc zvolit nové vedení Asociace školní psychologie, z.s.

Prezentaci v plénu v průběhu obou dní předběžně přislíbili Jiří Mareš, Stanislav Štech, Eva Gajdošová a Marta Valihorová.

Program konference je plánován v podobě plenárních přednášek (čtvrtek dopoledne), dvou paralelních sekcí příspěvků a série workshopů běžících paralelně s příspěvky v sekcích (čtvrtek odpoledne a pátek dopoledne)

Pořadatelé konference:

Sponzoři konference - poděkování

Arts MUNI Edu MUNI

Sazka, a.s

Důležité termínyVšechna práva vyhrazena © 2019 Asociace školní psychologie, z.s.