Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017

Příklady dobré praxe

8.-9.11.2017 Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity


O konferenci

Pedagogická a školní psychologie jsou disciplínami, kterým je (nejen) v České republice v posledních desetiletích věnována cílená pozornost zejména v souvislosti s měnícími se požadavky na školy a jejich výkony. Potřeba pedagogické a školní psychologie a školních psychologů je stále častěji zmiňována ve školsko-politických dokumentech a rozvoj disciplíny je podporován řadou projektů. Vědcům z oblasti pedagogické psychologie a praktikujícím školním psychologům jsou pokládány nové otázky v souvislosti s vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání ve školách, které jsou vystaveny požadavkům zvládat zvyšující se diverzitu žáků a zároveň nesnižovat nároky na vzdělávání žáků, sledovat a hodnotit vlastní práci v zájmu rozvoje kvality výuky.

Cílem konference Novinky v pedagogické a školní psychologii je vytvořit prostor pro setkání akademiků, praktikujících psychologů, ale i pedagogů, speciálních pedagogů apod., tedy všech, kteří se zajímají o pedagogickou a školní psychologii. Profilové téma Příklady dobré praxe reflektuje potřebu rozvíjet sdílení zkušeností s psychologickou praxí ve škole, která je živá, úspěšná a profesionálně uspokojující. Cílem letošního odborného setkání je podpořit restart Asociace školní psychologie ČR a přenést příklady inspirativní praxe i do činnosti asociace, protože letošní konference je zároveň příležitostí volit nové členy Výboru AŠP ČR na další funkční období.

Prezentaci v plénu v průběhu obou dní předběžně přislíbili Jiří Mareš, Stanislav Štech, Eva Gajdošová, Jana Zapletalová a Marta Valihorová.

Pořadatelé konference:

Sponzoři konference - poděkování

Sazka, a.s

Propsyco, s.r.o.

Důležité termínyVšechna práva vyhrazena © 2017 Asociace školní psychologie SR a ČR